اخبار - آرشیو

یکصدونود و سومین جلسه گروه صنعت شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی برگزار شد

برگزاری جلسه گروه صنعت

یکصدونود و سومین جلسه گروه صنعت شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی ، روز شنبه مورخ ۱۰/۹/۹۷ در سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی برگزار گردید. جناب آقای دکتر عصاری، رییس محترم گروه اظهار داشتند در این جلسه سه برنامه ذیل مورد بررسی قرار گرفت: ۱ . ضرورت ایجاد دوره کاردانی فنی هدایت و راهبری لوکوموتیو پیشنهادی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه ۲. ضرورت ایجاد دوره کاردانی فنی تعمیر و نگهداری صنایع آب شیرین کن پیشنهادی واحد استانی هرمزگان ۳. تک پودمان امور ایستگاه ها پیشنهادی مرکز آموزش علمی کاربردی راه آهن شهری(مترو) ضمنا ایشان تاکید کردند گروه برنامه ریزی صنعت در راستای سیاست های دانشگاه به ویژه ارتقاء کیفیت برنامه های درسی حوزه شغلی صنعت اهتمام لازم را بعمل خواهد آورد

ادامه مطلب