اخبار - آرشیو

برگزاری جلسات کمیته منطقه ای دفتر گسترش آموزش عالی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی

دومین سری از جلسات کمیته منطقه ای دفتر گسترش آموزش عالی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال برگزاری است

دومین سری از جلسات کمیته منطقه ای دفتر گسترش آموزش عالی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور مدیران ستاد مرکزی، روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی آغاز شد.

ادامه مطلب