اداره کل خدمات آموزشی

شرح وظایف اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

معاونت خدمات آموزشی

 • برگزاری جلسات شورای تخصصی آموزشی
 • برگزاری کمیته تخصصی شورای آموزشی
 • برگزاری شورای بررسی موارد خاص دانشجویان دانشگاه
 • صدور نامه اشتغال به تحصیل دانشجویان اتباع
 • هماهنگی و نظارت بر سامانه خروج از کشور دانشجویان دارای معافیت تحصیلی
 • نظارت و رصد مسایل آموزشی واحدهای استانی و مراکز آموزشی
 • صدور بخشنامه و آئین‌نامه‌های آموزشی دانشگاه از قبیل تقویم آموزشی و .....
 • رسیدگی به امور دانشجویان غیر حضوری و مدیریت خانواده تسط سامانه ساتب
 • پاسخگویی به ارباب رجوع‌های حضوری و تلفنی دانشگاه

 

معاونت دانش‌آموختگان

 • صدور دانش‌نامه تمامی فارغ‌التحصیلان مراکز آموزشی علمی کاربردی سطح کشور
 • صدور تائیدیه تحصیلی دانش‌آموختگان متقاضی
 • معرفی دانش‌آموختگان متقاضی ترجمه ریز نمرات به وزارت علوم
 • پست و ارسال دانش‌نامه‌ها جهت تحویل به دانش‌آموختگان به واحدهای استانی
 • صدور دانش‌نامه‌های فوری و پاسخگویی به ارباب رجوع‌های متقاضی دانشنامه
 • صدور گواهینامه‌های موقت دانش‌آموختگان رشته‌های غیرحضوری و مدیریت خانواده

 

آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۳۹۶