آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دفتر برنامه ریزی درسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل تکمیلپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
کارشناسی حرفه ایفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
کاردانی فنیفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
تک درسفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
کاردانی حرفه ایفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
فرم مقایسه ایفرم های مقایسه ای دوره های مقطع دار
تک پودمانفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
مدیر گروهپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
مدرسانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
کارفرمایانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
صاحب نظرانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دانش جویان ممتازپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دانش آموختگانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
فرم مقایسه ای بازنگریفرم جدول مقایسه ای بازنگری برنامه های درسی مقطع دار
توضیحات فرم مقایسه ایفرم های مقایسه ای دوره های مقطع دار
شیوه نامه تک پودمانفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
مهندسی فناوریفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
خلاصه وضعیت تحلیل شغلی برنامه های درسیفرم خلاصه وضعیت تحلیل شغلی
سوالات دلائل توجیهی ضرورت ایجاد رشته کاردانی / کارشناسیفرم های خام دلائل توجیهی