همکاران دفتر گسترش

                                       سمت              نام و نام خانوادگی         تلفن
 مدیرکل دفتر گسترش  جناب آقای دکتر علی معصومیان کلشتری  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۲۷
 مسئول دفتر  جناب آقای مرتضی حنیفه  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۲۷
 معاون نیازسنجی و توسعه مراکز  جناب آقای فرهاد قامشلو  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۴۴
 معاون نیازسنجی و توسعه دوره‌ها  سرکار خانم معصومه بهرامی  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۴۷
 عضو هیات علمی  جناب آقای دکتر امید زهیری  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۵
 رئیس گروه آموزش­‌های کوتاه‌مدت، تکمیلی بین سطوح تحصیلی  سرکار خانم فاطمه بزم‌آرا  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۲
 سرپرست گروه نیازسنجی و توسعه آموزش­‌های علمی ـ کاربردی  جناب آقای مهندس امین علی‌نژاد اسبویی  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۶
 کارشناس‌مسئول فناوری اطلاعات  سرکار خانم مهندس ملیحه باقری  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۸
 کارشناس گروه نیازسنجی و توسعه آموزش‌­های علمی ـ کاربردی  سرکار خانم زهرا حمیدی  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۳
 کارشناس گروه آموزش‌­های کوتاه‌مدت، تکمیلی بین سطوح تحصیلی  جناب آقای محسن رضایی  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۷
 کارشناس  سرکار خانم بهارک اعتمادی  ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۴
 کارشناس  جناب آقای سجاد دلیر شایان ۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۲۹

 

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۳۹۷