نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم مقایسه ایفرم های مقایسه ای دوره های مقطع دار
توضیحات فرم مقایسه ایفرم های مقایسه ای دوره های مقطع دار
خلاصه وضعیت تحلیل شغلی برنامه های درسیفرم خلاصه وضعیت تحلیل شغلی
دانش آموختگانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دانش جویان ممتازپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
سوالات دلائل توجیهی ضرورت ایجاد رشته کاردانی / کارشناسیفرم های خام دلائل توجیهی
شیوه نامه تک پودمانفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
صاحب نظرانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
فرم مقایسه ای بازنگریفرم جدول مقایسه ای بازنگری برنامه های درسی مقطع دار
کارفرمایانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
مدرسانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
مدیر گروهپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
مهندسی فناوریفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار