آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه کمیسیون استانی - تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۱۲/۲۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه نظام آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۲/۱۳نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه تربیت بدنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۷/۰۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه تربیت بدنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۶/۰۹/۲۰نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه جبرانی شماره ۱ / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۱/۲۴نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه جبرانی شماره ۲ / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۱/۰۳نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه دانش خانواده و جمعیت / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۱/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
تک پودمانفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
تک درسفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
توضیحات فرم مقایسه ایفرم های مقایسه ای دوره های مقطع دار
خلاصه وضعیت تحلیل شغلی برنامه های درسیفرم خلاصه وضعیت تحلیل شغلی
دانش آموختگانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دانش جویان ممتازپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دستور العمل بررسی، تهیه و بازنگری برنامه درسی/ تاریخ تصویب ۱۳۸۳/۰۴/۰۶نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستور العمل کاربینی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۰۸/۲۸نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل تکمیلپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دستورالعمل کارورزی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
سوالات دلائل توجیهی ضرورت ایجاد رشته کاردانی / کارشناسیفرم های خام دلائل توجیهی
شیوه نامه تک پودمانفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
صاحب نظرانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی