معاون

 

        جناب آقای دکتر اخوان بهابادی

        معاون آموزشی

        استاد پایه ۴۰ دانشگاه تهران

        ایمیل: akhavan@uast.ac.ir

        صفحه خانگی

سوابق تدریس:

 • مکانیک سیالات ۱، مکانیک سیالات ۲، مکانیک سیالات (عمران)، مکانیک سیالات (معدن)؛
 • ترمودینامیک ۱، ترمودینامیک ۲، ترمودینامیک (برق)؛
 • انتقال حرارت ۱، انتقال حرارت دوفازی، انتقال حرارت افزایشی (مباحث ویژه در انرژی)
 • طراحی سیستم های تبرید و سردخانه، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع.

 

زمینه‌های ‌تحقیقاتی:

 • انتقال حرارت دوفازی؛
 • صرفه‌جوئی در مصرف انرژی با استفاده از تکنیک‌های مختلف؛
 • طراحی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی (بویلرها، کندانسورها، اواپراتورها و ....)؛
 • سامانه‌های تبرید، سردخانه، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع.

 

سوابق علمی- اجرائی دانشگاهی:

 • استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، ۱۳۸۹– ادامه دارد؛
 • رئیس دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران،  ۱۳۸۸- ۱۳۹۳؛
 • رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران، ۱۳۹۲- ۱۳۹۵؛
 • معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱۳۹۵- ادامه دارد؛
 • مدیر قطب علمی طراحی و بهینه‌سازی سامانه‌های انرژی، ۱۳۹۰- ادامه دارد؛
 • مدیر بخش مبدل‌های حرارتی، مؤسسه تجهیزات نیروگاهی (مپفن)، ۱۳۸۹- ۱۳۹۵؛
 • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، دانشکده مهندسی مکانیک ، ۱۳۸۴– ۱۳۸۸؛
 • دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ – ۱۳۸۹؛
 • استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ – ۱۳۸۳؛
 • معاون اداری و مالی دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴-۱۳۸۳
 • مربی آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ۱۳۶۵ – ۱۳۷۳؛
 • مدیر کل روابط دانشگاهی و بین‌المللی دانشگاه تهران، ۱۳۶۶ - ۱۳۶۸؛
 • مربی آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۵۷ – ۱۳۶۵؛
 • رئیس دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۶۱ – ۱۳۶۵؛
 • معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی ش‌ن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۶۰ – ۱۳۶۱؛
 • مدیر گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۵۹ – ۱۳۶۱؛

 

سایر سوابق علمی- اجرائی:

 • مشاورعالی رئیس و رئیس شورای مشاوران سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۲- ادامه دارد؛
 • عضو هیأت ممیزه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور، ۱۳۹۵- ادامه دارد؛
 • عضو هیأت امنای پژوهشگاه استاندارد، ۱۳۸۸- ادامه دارد؛
 • عضو کمیسیون دائمی شورای گسترش آموزش عالی کشور، ۱۳۹۵- ادامه دارد؛
 • عضو کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۵- ادامه دارد؛
 • مشاورعالی رئیس پژوهشگاه استاندارد، ۱۳۸۸- ادامه دارد؛
 • عضو هیأت امنای مؤسسه تجهیزات نیروگاهی (مپفن)، ۱۳۸۷- ۱۳۹۳؛
 • عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان کشور، ۱۳۸۹ – ۱۳۹۲؛
 • رئیس مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان- تأسیسات مکانیکی، ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲؛
 • عضو مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان- تأسیسات بهداشتی، ۱۳۸۹ – ۱۳۹۲؛
 • عضو مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان- لوله‌کشی گاز طبیعی، ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲؛
 • مشاور رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۸۶-۱۳۹۰؛
 • معاون تحقیقات فلزی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۸۳-۱۳۷۹؛
 • مشاور رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۷۷-۱۳۷۹.

 

انتشارات:

      الف) تألیف کتاب

 • طراحی سامانه‌های تبرید و سردخانه، ۱۳۹۰، انتشارات دانشگاه تهران؛
 •  مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان- تأسیسات مکانیکی، ۱۳۹۲، انتشارات وزارت راه و شهرسازی؛
 • مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان- تأسیسات بهداشتی، ۱۳۹۱، انتشارات وزارت راه و شهرسازی؛
 • راهنمای مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان- تأسیسات مکانیکی، ۱۳۹۲، انتشارات وزارت راه و شهرسازی؛
 • راهنمای مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان- تأسیسات بهداشتی، ۱۳۹۲، انتشارات وزارت راه و شهرسازی.

      ب) چاپ و ارائه مقالات

          چاپ و ارائه بیش از ۱۵۰ مقاله در ژورنال‌ها و کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی.

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۷