همکاران دفتر گسترش


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
سمتنام و نام خانوادگیتلفنفاکس
سرپرست دفتر گسترشجناب آقای دکتر کیانوش بهرهی۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۲۷۰۲۱-۸۸۹۴۲۰۸۳
مسئول دفترجناب آقای مهدی محبوبی۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۲۷
معاون نیازسنجی و توسعه مراکزجناب آقای فرهاد قامشلو۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۴۴
معاون نیازسنجی و توسعه دوره‌هاسرکار خانم معصومه بهرامی۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۴۷
رئیس گروه آموزش­‌های کوتاه‌مدت، تکمیلی بین سطوح تحصیلیسرکار خانم فاطمه بزم‌آرا۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۲
رئیس گروه نیازسنجی و توسعه آموزش­‌های علمی کاربردیجناب آقای مهندس امین علی‌نژاد اسبویی۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۶
کارشناس‌مسئول فناوری اطلاعاتسرکار خانم مهندس ملیحه باقری۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۸
کارشناس گروه نیازسنجی و توسعه آموزش‌­های علمی کاربردیسرکار خانم زهرا حمیدی۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۳
کارشناس گروه آموزش‌­های کوتاه‌مدت، تکمیلی بین سطوح تحصیلیجناب آقای محسن رضایی۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۷
کارشناسجناب آقای دکتر امید زهیری۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۳۵